Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIX/279/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLVII/265/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.