Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 178/2005 z dnia 30.09.2005r. w sprawie: zmiany Zakładowego Planu Kont Budżetu oraz jednostki Urzędu Miasta i Gminy Ćmielów oraz zmiany planu finansowego zadań z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005r.