Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 179/2005 z dnia 06.10.2005r. w sprawie: powołania Komisji ustalającej realizację spłaty czynszów za lokale w zasobach gminnych.