Uchwała Nr 40/20118 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów.