Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 181/2005 z dnia 10.10.2005r. w sprawie: przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.