Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 182/2005 z dnia 14.10.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na: Zakup (tankowanie) oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.