Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr L/283/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Ćmielów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.