Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr L/284/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.