Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr L/287/2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VLIV/253/2017 rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 09 listopada 2017r.