SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ćmielów

za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

tekst w załączeniu.