Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 185/2005 z dnia 02.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji do skalkulowania kosztów wywozu nieczystości stałych, w związku z likwidacją wysypiska w Ożarowie.