Dnia 26 kwietnia  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w Urzędzie Miasta i Gminy

w Ćmielowie odbędzie się   posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu   Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

 

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku  posiedzenia komisji.

2. Zapoznanie się z planem działania Stowarzyszenia Miłośników Historii Ćmielowa.

3. Informacja dotycząca zmian w subwencji oświatowej na 2018 rok.

4. Sprawy różne.