Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LI/294/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego w celu realizacji zadanie pod nazwą:"Remont drogi powiatowej nr 0678T od km 1+240 do km 1+600".