Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 186/2005 z dnia 08.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 0760 T w miejscowości Ruda Kościelna".