Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 187/2005 z dnia 08.11.2005r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Ćmielowa Nr 181/2005 z dnia 14.10.2005r.