ZARZĄDZENIE NR 44/2018 Burmistrza Ćmielowa z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie