Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  (Tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Ćmielowa zamieszcza uproszczoną ofertę  realizacji zadania publicznego.

Uproszczona oferta realizacja zadania publicznego w załączniku.

 

                                                                                                                Burmistrz

 

                                                                                                            Jan Kuśmierz