Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 189/2005 z dnia 16.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji mającej na celu przygotowanie stanowiska dotyczącego wniosku Pana Wójcika będącego właścicielem działki na której zlokalizowana jest studnia głębinowa.