Oświadczenie majątkowe - Tomasz Adam Neyman - Dyrektor Centrum Oświaty w Ćmielowie