Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 190/2005 z dnia 22.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na zakup samochodu do wywozu nieczystości płynnych dla Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie.