Oświadczenie majątkowe - Maria Lucyna Kowalska -  Dyrektor Gimnazjum w Brzóstowej