Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 191/2005 z dnia 23.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.