Oświadczenie majątkowe - Jacek Leszek Bryła - Radny Rady Miejskiej w Ćmielowie