Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 192/2005 z dnia 24.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na: kompleksową obsługę pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy Ćmielów.