Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LII/304/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku.