Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 194/2005 z dnia 29.11.2005r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawców zamówień publicznych na wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Ćmielów przez okres 3 lat.