Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LII/301/2018 z dnia 24 maja 2018r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Ćmielów.