Dnia  14 czerwca  2018 roku/czwartek/ o godzinie 9-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji  Stałych  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Przedstawienie przez Społeczny Komitet Obchodów Niepodległości propozycji upamiętnienia

   Ks. Kacpra Kotkowskiego i Legionisty Andrzeja Jakubowskiego (przedstawienie wizualizacji).

3. Rozpatrzenie wniosków Parafii w Rudzie Kościelnej i w Ćmielowie dotyczących podświetlenia Kościołów.

4. Sprawy różne.