Dnia  29 czerwca  2018 roku/piątek/ o godzinie 9-tej w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów odbędzie się  wspólne posiedzenie wszystkich Komisji  Stałych  Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa.

3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie II Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa.

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

6. Wybór dróg gminnych do Rządowego Programu Przebudowy i Remontu na lata 2018-2024.

7. Sprawy różne.