W dniu 29 czerwca  2018 roku /piątek/ o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ćmielowa.

3. Podjęcie uchwały w sprawie II Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzóstowa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

6. Wybór dróg gminnych do Rządowego Programu Przebudowy i Remontu na lata 2018-2024.

7. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.