Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 196/2005 z dnia 30.11.2005r. w sprawie: regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.