Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIII/305/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.