Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LIII/309/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmieloiwe z dnia 29 stycznia 2018 roku.