Dnia 10 sierpnia 2018  rok/piątek/ o godzinie 10-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się  wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miejskiej

w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.Otwarcie posiedzenie i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2. Informacja dotycząca utworzenia strzelnicy na Stadionie Leśnym w Ćmielowie.

3. Sprawy różne.