Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 197/2005 z dnia 30.11.2005r. w sprawie: wprowadzenia " Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie".