Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 198/2005 z dnia 13.12.2005r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego (II - etapu za okres od 01 października 2005r. do 12 grudnia 2005r.) - zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów, odcinek: Ćmielów - Brzóstowa - Grójec" współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.