Protokół Nr LII/2018 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 24 maja 2018 roku.