Dnia 24 września 2018 roku / poniedziałek/ o godzinie 9-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta I Gminy w Ćmielowie odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

3.      Sprawy różne.