Oświadczenie majątkowe - Izabela Maria Praga - Dyrektor Gimnazjum w Ćmielowie