Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 32/2003 z dnia 12.08.2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie Pani Ewie Cieśniewskiej.