W dniu 18 października  2018 roku /czwartek/ o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie odbędzie się Sesja  Rady Miejskiej w Ćmielowie.                                                       

 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  Sesji Rady Miejskiej z dnia  27 września 2018r.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2018 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/273/2018 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Ćmielowie za okres kadencji.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sprawy różne.

9. Uroczyste zakończenie Sesji.