Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 37/2003 z dnia 27.08.2003r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2002 Burmistrza Ćmielowa z dnia 19 listopada 2002r. dotyczącego powierzenia spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza.