Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 39/2003 z dnia 28.08.2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru oferentów zamówień publicznych na: przebudowę oświetlenia dróg powiatowych w m. Ćmielów, Stoki Duże, Podgórze, Przeuszyn i Buszkowice.