Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 41/2003 z dnia 03.09.2003r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać weryfikacji opłat za 1 m3 ciepłej wody i 1 m2 centralnego ogrzewania dla NZPOZ "Pacjent", Apteki, SKOK oraz mieszkań komunalnych mieszczacych się w budynku starego Ośrodka Zdrowia.