Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVI/319/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie: wniesienia skargi na rozstrzygnęcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 lipca 2018 r. znak: SPN.III.4130.54.2018