Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 42/2003 z dnia 09.09.2003r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego zadania pn.: "Odbudowa dróg i ulic gminnych na terenie gminy Ćmielów - PL 01.12.01.03.031" współfinansowanego ze środków Programu Phare Odbudowa 2001 - I edycja.