Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVII/323/2018 z dnia 11 września 2018r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ćmielów.