Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 52/2003 z dnia 31.10.2003r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów w Mieście i Gminie Ćmielów.