Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVIII/328/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ćmielów w 2018 roku.