Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LVIII/332/2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie: przekazania Gminie Bałtów zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 318003 Boria - Maksymilianów od km 1+770 do km 1+970".